Kalmár András egy korabeli levelének felolvasása

Kalmár András lelkipásztor levele Enyedy Andor tiszáninneni püspökhöz. Kelt: Belsőbőcs, 1945. január 24. Forrás: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Levéltár. Tiszáninneni Püspöki Irattár, P-49. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona színjátszó körének előadásában, 2016. A projekt a GULAG-GUPVI Emlékév alkalmából, a Gulág Emlékbizottság civil pályázati támogatásával jött létre. A fotó címe: Összegyűjtött férfiak Munkácson Forrása: Dupka György gyűjtése